Velkommen til Skålevik skule

Skålevik skule er ein barneskule i Fjell kommune, med vel 15 min. køyring frå Sotrabrua. I august 2013 vart elevar frå tidlegare Algrøy og Syltøy skular overførde til Skålevik skule, som i dag har om lag 135 elevar i 1.-7.klasse. Les meir…


Heldig vinnar


Foto: Vigleik Brekke

Les meir…

Sotra Brannvern på besøk

5.mai hadde 6.klasse besøk av Sotra Brannvern. Vi hadde ei teoriøkt først, der lærte vi mykje om brannforebygging. Etterpå hadde vi praksis på skuleplassen. Der fekk alle elevane slukke brann med skumapparat, og brannteppe. Til slutt hadde brannkonstabelen eit lite show for oss. Dette var både lærerikt og interessant for elevane.

Skulemjølk- skuleåret 2017- 2018

Skålevik skule er no registrert på  TINE SKOLELYST, slik at føresette då tingar og betaler skulemjølk direkte hjå TINE. Dette er gjeldande frå hausten 2017, men føresette kan allereie no registrere seg der.

Vi har vald å berre ha dei produkt som allereie har vore ein del av skulemjølk-ordninga her på skulen: Lettmjølk, ekstra lettmjølk og ekstra lettmjølk kakao (laktoseredusert).

www.skolelyst.no kan de lese meir om dette  og registrere dykk dersom de ynskjer det.

Førskuledag

Det er førskuledag onsdag 7. juni kl. 08.45 til 11.00. Invitasjoner vert sendt ut ca. 15. mai.

Kantine

Det blir oppstart av kantine torsdag i veke 12. Sjå info på vekeplan.