Velkommen til Skålevik skule

Skålevik skule er ein barneskule i Fjell kommune, med vel 15 min. køyring frå Sotrabrua. I august 2013 vart elevar frå tidlegare Algrøy og Syltøy skular overførde til Skålevik skule, som i dag har om lag 125 elevar i 1.-7.klasse. Les meir…


Kantine

Det blir oppstart av kantine torsdag i veke 12. Sjå info på vekeplan.

Nye SFO- vedtekter

NYE SFO-VEDTEKTER GJELDANDE FRÅ 1. AUGUST 2017

Merk at vi har fylgjande ordinære plassar:

  • Morgonplass – fram til skulestart
  • Heil plass
  • Ettermiddagsplass – etter skuletid fram til kl 15.30

Søknadsfrist er sett til 1. mai!

Dei som har delt plass pr i dag, vil få endring til ettermiddagsplass når dei nye vedtektene trer i kraft.

SFO-vedtekter gjeldande frå 1.august 2017