Velkommen til Skålevik skule

Skålevik skule er ein barneskule i Fjell kommune, med vel 15 min. køyring frå Sotrabrua. I august 2013 vart elevar frå tidlegare Algrøy og Syltøy skular overførde til Skålevik skule, som i dag har om lag 135 elevar i 1.-7.klasse. Les meir…


Kontaktlærarar skuleåret 2019/2020

Oversikt over kontaktlærarar skuleåret 2019/ 2020:
1. klasse- Solveig Skutle
2. klasse- Eva Kausland
3. klasse- Karen Storesund
4. klasse- Håvard Hestetun
5. klasse- Helene Torsvik
6. klasse- Birthe Algrøy Foldnes
7. klasse- Lena Mikalsen Rong

12 rette

Hurra for dei superdyktige elevane i 6. klasse som vann 12 rette!

Skålevik skule gjekk heilt til topps i årets utgåve, i sterk konkurranse med Landro og Stranda. Vi gratulerer elevane og heile den flotte heiagjengen som gav god støtte!

 

Informasjon

Rektor på Fjell ungdomsskule går over i annan stilling. Bente K. Lervik vert konstituert på Fjell ungdomsskule frå 01.02.19- 01.08.19. Lisbeth Hjelle vert konstituert som rektor på Skålevik skule i same periode.

Førskuledag

Det vert førskuledag torsdag 23. mai 2019 kl 08.45 – 11.00.

Invitasjoner vert sendt ut i byrjinga av mai.

Fotografering

Det vert fotografering til skulekatalog onsdag og torsdag i veke 21.

Nærare informasjon om tidspunkt for dei enkelte klassane vil stå på vekeplanen når det nærmar seg.