Velkommen til Skålevik skule

Skålevik skule er ein barneskule i Fjell kommune, med vel 15 min. køyring frå Sotrabrua. I august 2013 vart elevar frå tidlegare Algrøy og Syltøy skular overførde til Skålevik skule, som i dag har om lag 135 elevar i 1.-7.klasse. Les meir…


Foreldremøte

Foreldremøte:
1.- 4. kl: Onsdag 29. august.
5.- 6. kl: Tysdag 28. august.
7. kl: Tysdag 21. august kl. 17.30 (informasjonsmøte om leirskule).

7. klasse vil ha eit nytt foreldremøte i slutten av september.

Nøyaktige tidspunkt er enda ikkje sett for alle møta.

Ny SFO- leiar

Vi ønsker ny SFO-leiar velkommen på skulen! Ho heiter Anne Merete Tøssebro og har sin første arbeidsdag på Skålevik måndag 16. april.

Førskuledag

Det vert førskuledag onsdag 23. mai 2018 kl 08.45 – 11.00.

Invitasjoner vert sendt ut i byrjinga av mai.