Velkommen til Skålevik skule

Skålevik skule er ein barneskule i Fjell kommune, med vel 15 min. køyring frå Sotrabrua. I august 2013 vart elevar frå tidlegare Algrøy og Syltøy skular overførde til Skålevik skule, som i dag har om lag 135 elevar i 1.-7.klasse. Les meir…


Førskuledag

Det vert førskuledag torsdag 23. mai 2019 kl 08.45 – 11.00.

Invitasjoner vert sendt ut i byrjinga av mai.

Fotografering

Det vert fotografering til skulekatalog onsdag og torsdag i veke 21.

Nærare informasjon om tidspunkt for dei enkelte klassane vil stå på vekeplanen når det nærmar seg.

Aktuelle kurs v/kommunepsykologene

7. februar, 14-16. Foreldre/lærar-kurs: korleis støtte engstelege barn (3-12 år). Drop-in

Mars/april: Tuning in to teens, 6 gangar foreldrekurs for ungdomsforeldre (7.-10.)

23. mai, 14-16. Foreldre/lærar-kurs: korleis støtte engstelege barn (3-12 år). Drop-in

Ta kontakt med rektor/avdelingsleiar for nærare informasjon!

Tuning in to teens

TUNING IN TO TEENS er eit forskningsbasert kurs der du som forelder lærer å støtte tenåringen din gjennom det som kan vere ei utfordrande ungdomstid. De kan lese meir om det her.

Skulekatalog-ny ordning

Dei som ynskjer skulekatalog for dette skuleåret, må logge seg på Foto Norden sine nettsider for å bestille denne. 

Føresette har fått påloggingskode frå Foto Norden på sms og/eller e-post nokre dagar etter fotograferinga som var i mai/juni.

Katalogen er framleis gratis.

Mobbeombod

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet i Hordaland heiter Mari-Kristine Morberg. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnets rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, til dømes på telefon (404 01 557) eller e-post (mobbeombod@hfk.no). Du kan følgje ombodet på Snapchat (mobbeombod) eller Facebook (www.facebook.com/mobbeombodet).

 

Du kan lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg med på www.hordaland.no/mobbeombod.