Foreldremøte

Foreldremøte: 1.- 4. kl: Onsdag 29. august. 5.- 6. kl: Tysdag 28. august. 7. kl: Tysdag 21. august kl. 17.30 (informasjonsmøte om leirskule). 7. klasse vil ha eit nytt foreldremøte i slutten av september. Nøyaktige tidspunkt er enda ikkje sett … Les meir…

Ny SFO- leiar

Vi ønsker ny SFO-leiar velkommen på skulen! Ho heiter Anne Merete Tøssebro og har sin første arbeidsdag på Skålevik måndag 16. april.

Fotografering

Det vert fotografering til skulekatalog tysdag og onsdag i veke 21. Nærare informasjon om tidspunkt for dei enkelte klassane vil stå på vekeplanen når det nærmar seg. … Les meir…