Fotografering

Det vert fotografering til skulekatalog onsdag og torsdag i veke 21. Nærare informasjon om tidspunkt for dei enkelte klassane vil stå på vekeplanen når det nærmar seg. … Les meir…

Aktuelle kurs v/kommunepsykologene

7. februar, 14-16. Foreldre/lærar-kurs: korleis støtte engstelege barn (3-12 år). Drop-in Mars/april: Tuning in to teens, 6 gangar foreldrekurs for ungdomsforeldre (7.-10.) 23. mai, 14-16. Foreldre/lærar-kurs: korleis støtte engstelege barn (3-12 år). Drop-in Ta kontakt med rektor/avdelingsleiar for nærare informasjon! … Les meir…

Tuning in to teens

TUNING IN TO TEENS er eit forskningsbasert kurs der du som forelder lærer å støtte tenåringen din gjennom det som kan vere ei utfordrande ungdomstid. De kan lese meir om det her. … Les meir…

Skulekatalog-ny ordning

Dei som ynskjer skulekatalog for dette skuleåret, må logge seg på Foto Norden sine nettsider for å bestille denne.  Føresette har fått påloggingskode frå Foto Norden på sms og/eller e-post nokre dagar etter fotograferinga som var i mai/juni. Katalogen er … Les meir…

Mobbeombod

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen … Les meir…