Fotografering

Det vert fotografering til skulekatalog tysdag og onsdag i veke 21. Nærare informasjon om tidspunkt for dei enkelte klassane vil stå på vekeplanen når det nærmar seg. … Les meir…

Solidaritetsprosjekt

Vi på Skålevik skule har bestemt oss for å støtte solidaritetsprosjektet The Good Shepherd School Phuket. Midlane vert gitt gjennom den norske organisasjonen Marys Venner ( www.marysvenner.no ). Marys Venner er godkjent av den norske innsamlingskontrollen, og samarbeider med fleire … Les meir…

Foreldremøte og besøksdag for nye 8.trinn

Vi har fastsatt to viktige datoar for nye 8.trinnselevar m/ foreldre som kan vere greitt for dykk å vite:   Tysdag 13.03.18.  kl. 18.00-20.00: Foreldremøte for nye 8.trinnselevar Tysdag 05.06.18.  kl. 08.15-11.45:  Besøksdag for nye 8.trinnselevar på Tranevågen ungdomsskule   … Les meir…