Mobbeombod

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen … Les meir…

Sotra United rekruttering

Sotra United sitt barnelag er eit tilrettelagt fotballag for jenter og gutar i alderen 6-15 år, som ikkje finn seg til rette på ordinære fotballag eller som har ei funksjonsnedsetting. Her kan du lese meir om Sotra United sitt barnelag. … Les meir…

Foreldremøte

Foreldremøte: 1.- 4. kl: Onsdag 29. august. 5.- 6. kl: Tysdag 28. august. 7. kl: Tysdag 21. august kl. 17.30 (informasjonsmøte om leirskule). 7. klasse vil ha eit nytt foreldremøte i slutten av september. Nøyaktige tidspunkt er enda ikkje sett … Les meir…

Ny SFO- leiar

Vi ønsker ny SFO-leiar velkommen på skulen! Ho heiter Anne Merete Tøssebro og har sin første arbeidsdag på Skålevik måndag 16. april.