Alternativ til skulegudsteneste  

Tilbodet skal vere likeverdig og ikkje-diskriminerande. Skulen kan tilby ei samling med livsynsnøytralt kulturinnhald. Vi legg vekt på å skape ei stemningsfull og høgtidsstemt ramme med lystenning, bruk av tekstar og musikk utan religiøst innhald. Tema: nestekjærleik, respekt og toleranse. … Les meir…

Trafikk

Skulen oppfordrar dei vaksne heime om å minne elevane på korleis ein bør ferdast  i trafikken, spesielt at dei må sjå seg for når dei går over vegen og bruke refleks no i mørketida. Vi ønsker at alle skal vere … Les meir…

12 rette

6. klasse skal vere med i 12 rette torsdag 9. november kl. 17.30. Konkurransen er utanfor Baker Brun på Sartor senter. Alle er velkomne til å heie fram klassa!

Nasjonale prøvar 2017

I perioden 16. oktober- 3. november 2017 vert det gjennomført nasjonale prøvar for 5. trinn i lesing, rekning og engelsk. De kan lese meir om prøvane her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/ … Les meir…

Skuleval

Fredag 8. september hadde 5.- 7. klasse aktivitetsdag med temaet val. Elevane starta med ein presentasjon av ulike parti som dei har arbeida med gjennom veka, etterfulgt av ein valdebatt med debattleiar og representantar frå dei ulike partia. Deretter fekk elevane stemme. … Les meir…