Valdagen 9. september

Skulen går som normalt på valdagen 9. september. Det er altså ikkje planleggingsdag denne  dagen. Sidan det skal gjennomførast både kommune- og kyrkejval, vil trafikktilhøva på parkeringsplassen vere noko utfordrande. Vi ber alle om å vere varsam og bruke oppmerka … Les meir…