Sommer- SFO

No kan de søkje om SFO i sommarferien. Det vil vera SFO ved desse skulane: Bjorøy, Brattholmen, Foldnes, Rong, Skogsvåg og Ågotnes. Frist for å søkje plass er 29. mai (3 veker før den første ferieveka tek til i veke … Les meir…

Seks bod til føresette

Strevar du ekstra som forelder no i disse korona-tidene? Då er du i same båt som dei fleste andre foreldre. Dette er ei uvanleg tid for oss alle, der vi må leva tettare innpå kvarandre enn vanleg. Dette byr naturlegvis … Les meir…

Fritak betaling SFO og barnehage

Leiinga i Øygarden kommune har avgjort at føresette ikkje skal betala for SFO og kommunal barnehageplass når desse tilboda er stengde. Det same gjeld andre kommunale tenester som ikkje er leverte i den situasjonen vi er i no. Tiltak og … Les meir…

Fjernundervisning

Grunna stenging av skulen, er det no heimeundervisning/fjernundervisning for alle elevane våre. Mål for fjernundervisning: I hovudsak gje elevane undervisning i basisfaga (norsk, engelsk og matematikk) La borna få ein struktur på dagen under fjernundervisninga Alle klassane er no i … Les meir…

Skulen stengd f.o.m. måndag 16. mars

Kommuneleiinga i Øygarden har i dag avgjort at alle barneskulane og barnehagane (kommunale og private) vert stengde frå og med måndag 16. mars. Stenginga gjeld i første omgang i 14 dagar (27. mars). Ungdomsskulane i kommunen vert stengde for undervisning … Les meir…