Fjernundervisning

Grunna stenging av skulen, er det no heimeundervisning/fjernundervisning for alle elevane våre. Mål for fjernundervisning: I hovudsak gje elevane undervisning i basisfaga (norsk, engelsk og matematikk) La borna få ein struktur på dagen under fjernundervisninga Alle klassane er no i … Les meir…

Skulen stengd f.o.m. måndag 16. mars

Kommuneleiinga i Øygarden har i dag avgjort at alle barneskulane og barnehagane (kommunale og private) vert stengde frå og med måndag 16. mars. Stenginga gjeld i første omgang i 14 dagar (27. mars). Ungdomsskulane i kommunen vert stengde for undervisning … Les meir…

Stengjer skulane

Kommuneleiinga i Øygarden har i dag avgjort at alle barneskulane og barnehagane (kommunale og private) vert stengde frå og med måndag 16. mars. Stenginga gjeld i første omgang i 14 dagar (27. mars). Ungdomsskulane i kommunen vert stengde for undervisning … Les meir…

INFORMASJON OM KORONAVIRUS

Skulen i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging. Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx Her finn du informasjon frå Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ Informasjonsfilm om koronavirus (retta mot barn og unge) https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be Foto: CDC, Alissa Eckert … Les meir…

Kartleggingsprøver, 1.-4. trinn

Kvifor kartleggingsprøver? Kartleggingsprøvene hjelper skulane og lærarane med å finne dei elevane som treng ekstra hjelp i løpet av dei første skuleåra. Oppgåvene er laga for å finne dei elevane som treng ekstra hjelp og støtte. Prøvene i lesing på … Les meir…

Felles klasseforeldremøte

Klassekontaktane og skulen ønskjer velkomen til felles klasseforeldremøte i veke 11. 5.-7. kl.: onsdag 11.03., kl. 18.00-19.30 1.-4. kl.: torsdag 12.03., kl. 18.00-19.30 Tema er elevane sitt psykososiale læringsmiljø Her kan du lese meir Invitasjon     … Les meir…

Innskriving, skuleåret 2020/21

Vi brukar digital innskriving. Det er viktig at alle fyller ut elektronisk skjema for innskriving grunnskulen 1. trinn. Skjemaet finn du på https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/skule/innskriving-1-trinn/. Ta kontakt med skulen dersom noko er uklart. Vi kjem tilbake med dato for førskuledag og orienteringsmøte. … Les meir…