Invitasjon til meistringskurs, 5.-7.trinn

Elevar frå 5.-7. trinn kan få tilbod om meistringskurs frå 03.02.20.  Kurset vil gå på Straume Helsestasjon over 6 samlingar. Målet er å lære om hjelpsame strategiar slik at dei blir mindre engstelege og meistar fleire  utfordringar i kvardagen. Å … Les meir…

Køyring av elevar til skulen

Skulen minner om at området ved busshaldeplassen skal nyttast til av- og påstigning når de leverer og hentar ungane på skulen. Det oppstår fort uoversiktlege situasjonar, særleg no når det er mørkt ute.     Vil samstundes minne om at … Les meir…

Meistringskurs

Dette er eit kurs for elevar på 5., 6. og 7.trinn, som blir haldt av to helsesjukepleiarar. På kurset lærer barn strategiar for å bli mindre engstelige og meistre fleire utfordringar i kvardagen. Les meir om kurset her. … Les meir…

Valdagen 9. september

Skulen går som normalt på valdagen 9. september. Det er altså ikkje planleggingsdag denne  dagen. Sidan det skal gjennomførast både kommune- og kyrkejval, vil trafikktilhøva på parkeringsplassen vere noko utfordrande. Vi ber alle om å vere varsam og bruke oppmerka … Les meir…

Foreldremøte

Foreldremøte 1- 4. trinn: Onsdag 4. september (sjå eiga innkalling). Foreldremøte 5- 7. trinn: Onsdag 28. august kl. 18.00 i gymsalen. Det vil først vere eit felles foreldremøte med informasjon frå administrasjonen. Deretter blir det foreldremøte med kontaktlærarane. Det er … Les meir…