Førskuledag fredag 19. juni

På grunn av koronasituasjonen vert det i år ein noko annleis førskuledag på Skålevik skule. Vi planlegg at dei nye førsteklassingane kan kome på besøk fredag 19. juni. Då vil også kontaktlærar vere til stades.

Meir detaljert info om tidspunkt, etc, vil kome snart.

Med helsing
rektor                      Bergen kommune - Skolestart for nye elever, august 2020

Comments are closed.