Første time startar kl. 08.25

Frå og med skuleåret 2019/20 er det gjort endringar i starttidspunktet om morgonen. Første time startar kl. 08.25 for alle klassar.
Viser elles til oversikt for klassane her: Opningstid

Comments are closed.