Meistringskurs

Dette er eit kurs for elevar på 5., 6. og 7.trinn, som blir haldt av to helsesjukepleiarar. På kurset lærer barn strategiar for å bli mindre engstelige og meistre fleire utfordringar i kvardagen.

Les meir om kurset her.

Comments are closed.