Oppstart av nytt skuleår

Velkomen til eit nytt skuleår.

Elevane startar skuleåret måndag 17. august kl 08.30. Første skuledag møter alle elevane på skuleplassen. Skuledagen varar til 12.15 for alle klassane.

SFO er open 07.00-08.30 og 12.15- 16.30.

Vel møtt!

Aktivitetsdag fredag 12.juni 2015.

1.-4.klasse var på tur til Vestre Langøyvågen, der dei kosa seg med grilling i fjæra sjølv om sommaren ikkje heilt er komen enno.

5.-7.klasse hadde fotballturnering med stort engasjement på idrettsbana, med påfylgjande grillkos.

12 juni2 12.juni1 12.juni

Zeroarbeid!

Eit flott bilete frå Zerosamling for 1. – 4.klasse 13.05.15. Dette halve året har skulen hatt stor fokus på antimobbearbeid. Vi har hatt felles samlingar der kvar klasse har kome med innspel i antimobbearbeidet.

I veke 21 er det planlagd Zeroundersøking for 3. – 7.klasse.CIMG7092

 

Zerosamling

Zerologo2

Skålevik skule er ein Zeroskule, der tanken er å ha mykje fokus på antimobbearbeid. Vi har no eit prosjekt med alle klassane ved skulen, der vi bevisst jobbar mot mobbing. Les meir…