Kartlegg helse- og levekår for barn og unge

Undersøking for barn og ungeI november/desember gjennomfører kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane.

Undersøkinga vert gjennomført for elevane i femte til 10. årstrinn på alle skulane i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Også dei føresette til desse elevane er med på undersøkinga. I Askøy vert undersøkinga retta mot elevar frå femte til sjuande årstrinn og føresette.

Undersøkinga vert sendt elektronisk til foreldre og barn med e-post, It´s learning og SMS. Dei føresette må samtykkja til at barna deira kan delta.

Her finn du meir informasjon.

Aksjonsdag

Fredag 7. oktober hadde vi aksjonsdag ved Skålevik skule. Aksjonsdagen var til inntekt for Røde Kors. Vi støtta med dette tv- aksjonen 2016.

aksjonsdag

Les meir…

Julefest

Det blir julefest for 1. – 7. klasse tysdag 13. desember kl. 18.00- 19.30.

Vel møtt!

Aksjonsdag

Fredag 7. oktober kl. 11.30- 14.00 er det aksjonsdag på Skålevik skule. AKsjonsdagen i år vert til inntekt for Røde Kors. Vi støtter med dette tv- aksjonen 2016.

 

Temakveld med barnevakten

Torsdag 3. november 2016 vert det temakveld med barnevakten for elevar og føresette ved 5. trinn. Temaet er nettvett og nettmobbing.

Det er obligatorisk oppmøte. Elevane vil få avspasert to timar seinare.

Meir informasjon kjem seinare.

Her kan de lese om korleis det gjekk på Foldnes skule.

Nasjonale prøver

I perioden 17. oktober- 4. november 2016 blir det gjennomført nasjonale prøver for 5. trinn i lesing, rekning og engelsk.

De kan lese meir om prøvene her.