Aktivitetsdag fredag 12.juni 2015.

1.-4.klasse var på tur til Vestre Langøyvågen, der dei kosa seg med grilling i fjæra sjølv om sommaren ikkje heilt er komen enno.

5.-7.klasse hadde fotballturnering med stort engasjement på idrettsbana, med påfylgjande grillkos.

12 juni2 12.juni1 12.juni

Zeroarbeid!

Eit flott bilete frå Zerosamling for 1. – 4.klasse 13.05.15. Dette halve året har skulen hatt stor fokus på antimobbearbeid. Vi har hatt felles samlingar der kvar klasse har kome med innspel i antimobbearbeidet.

I veke 21 er det planlagd Zeroundersøking for 3. – 7.klasse.CIMG7092

 

Zerosamling

Zerologo2

Skålevik skule er ein Zeroskule, der tanken er å ha mykje fokus på antimobbearbeid. Vi har no eit prosjekt med alle klassane ved skulen, der vi bevisst jobbar mot mobbing. Les meir…