Fotografering

Det vert fotografering til skulekatalog tysdag og onsdag i veke 21.

Nærare informasjon om tidspunkt for dei enkelte klassane vil stå på vekeplanen når det nærmar seg.

Solidaritetsprosjekt

Vi på Skålevik skule har bestemt oss for å støtte solidaritetsprosjektet The Good Shepherd School Phuket. Midlane vert gitt gjennom den norske organisasjonen Marys Venner ( www.marysvenner.no ). Marys Venner er godkjent av den norske innsamlingskontrollen, og samarbeider med fleire norske skular. To av elevane våre har vore i Phuket, og elevrådet og tilsette på Skålevik ønsker å støtte arbeidet. Dette vil vi gjere ved å donere litt av pengane vi får inn på kantinesal og nokre småjobbar til elevrådet denne våren. Dei tilsette har eigen innsamling.

Les meir…

Foreldremøte og besøksdag for nye 8.trinn

Vi har fastsatt to viktige datoar for nye 8.trinnselevar m/ foreldre som kan vere greitt for dykk å vite:  

Tysdag 13.03.18.  kl. 18.00-20.00: Foreldremøte for nye 8.trinnselevar
Tysdag 05.06.18.  kl. 08.15-11.45:  Besøksdag for nye 8.trinnselevar på Tranevågen ungdomsskule
                                kl. 18.00-20.00: Foreldremøte for nye 8.trinn

Alternativ til skulegudsteneste  

Tilbodet skal vere likeverdig og ikkje-diskriminerande. Skulen kan tilby ei samling med livsynsnøytralt kulturinnhald. Vi legg vekt på å skape ei stemningsfull og høgtidsstemt ramme med lystenning, bruk av tekstar og musikk utan religiøst innhald. Tema: nestekjærleik, respekt og toleranse.