12 rette

Hurra for dei superdyktige elevane i 6. klasse som vann 12 rette!

Skålevik skule gjekk heilt til topps i årets utgåve, i sterk konkurranse med Landro og Stranda. Vi gratulerer elevane og heile den flotte heiagjengen som gav god støtte!

 

Informasjon

Rektor på Fjell ungdomsskule går over i annan stilling. Bente K. Lervik vert konstituert på Fjell ungdomsskule frå 01.02.19- 01.08.19. Lisbeth Hjelle vert konstituert som rektor på Skålevik skule i same periode.

Førskuledag

Det vert førskuledag torsdag 23. mai 2019 kl 08.45 – 11.00.

Invitasjoner vert sendt ut i byrjinga av mai.

Fotografering

Det vert fotografering til skulekatalog onsdag og torsdag i veke 21.

Nærare informasjon om tidspunkt for dei enkelte klassane vil stå på vekeplanen når det nærmar seg.

Aktuelle kurs v/kommunepsykologene

7. februar, 14-16. Foreldre/lærar-kurs: korleis støtte engstelege barn (3-12 år). Drop-in

Mars/april: Tuning in to teens, 6 gangar foreldrekurs for ungdomsforeldre (7.-10.)

23. mai, 14-16. Foreldre/lærar-kurs: korleis støtte engstelege barn (3-12 år). Drop-in

Ta kontakt med rektor/avdelingsleiar for nærare informasjon!

Tuning in to teens

TUNING IN TO TEENS er eit forskningsbasert kurs der du som forelder lærer å støtte tenåringen din gjennom det som kan vere ei utfordrande ungdomstid. De kan lese meir om det her.