Informasjon om skulehelsetenesta

Hei!

Vi i skolehelsetjenesten ønsker å gi elevene som trenger det et tilbud selv om skolene er stengt nå. Er det noe du tenker på som du trenger å snakke med oss om? Er du engstelig, føler deg deprimert eller nedfor? Har du bekymringer omkring helsen din? Opplever du noe som føles vondt? Er du bekymret for barnet ditt?

Du kan fortsatt få kontakt med oss. Foreldre kan ta kontakt med helsestasjonen på tlf: 56 12 20 30. Ungdom kan sende sms til 905 81 273 med teksten «treng time», så ringer vi tilbake og lager en avtale.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED

Seks bod til føresette

Strevar du ekstra som forelder no i disse korona-tidene? Då er du i same båt som dei fleste andre foreldre. Dette er ei uvanleg tid for oss alle, der vi må leva tettare innpå kvarandre enn vanleg. Dette byr naturlegvis på ekstra utfordringar både for store og små. Psykolog Renate Horgheim frå Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune har laga seks bod til dykk som foreldre.

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/helse-sosial-og-omsorg/koronaviruset/seks-bud-til-foresette.11618.aspx

Fjernundervisning

Grunna stenging av skulen, er det no heimeundervisning/fjernundervisning for alle elevane våre.

Mål for fjernundervisning:

 • I hovudsak gje elevane undervisning i basisfaga (norsk, engelsk og matematikk)
 • La borna få ein struktur på dagen under fjernundervisninga

Alle klassane er no i gang med fjernundervisning, nokre ved hjelp av google classroom, showbie, og/eller e-post, Transponder og sms.
Lærarane følgjer opp arbeidet og gir tilbakemeldingar digitalt eller på e-post/telefon.

Vi ønskjer at de føresette:

 • Legg til rette for at elevane får gjort oppgåvene på arbeidsplanen som blir lagt ut av kontaktlærar.
 • Gjev kontaktlærar beskjed dersom barnet er sjukt, og ikkje får jobba med oppgåvene. Bruk Transponder.
 • Spør dersom de lurer på noko. Lærarane er tilgjengelege i ordinær arbeidstid og tek i mot alle spørsmål på Transponder eller e-post. Dei svarar så snart som råd!

Ikkje nøl med å ta kontakt!

Helsing rektorIdeas about back to school clipart on

Melding frå oppvekstsjefen for born som treng tilsyn

Om de har behov for tilsyn for dykkar born då begge har yrker som defineres som samfunnskritiske, ber vi dykk ta kontakt med oss på tlf. 93062419 før kl. 16.00 i dag, fredag 13/3-20

Følgjande grupper reknast som samfunnskritiske:
 • Styring og kriseleiing
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-tryggleik i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningstryggleik (t.d operativ tjeneste ved prosessanlegg Kolsnes/Sture)
 • Vatn og avlaup
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotek
Opningstid for tilsyn i skule: For born på småtrinnet gjeld ordinær opningstid for SFO og skule for dei som har plass på SFO.

Skulen stengd f.o.m. måndag 16. mars

Kommuneleiinga i Øygarden har i dag avgjort at alle barneskulane og barnehagane (kommunale og private) vert stengde frå og med måndag 16. mars. Stenginga gjeld i første omgang i 14 dagar (27. mars).

Ungdomsskulane i kommunen vert stengde for undervisning frå og med fredag 13. mars. Også kommunale idrettsanlegg vert stengde.

Det vert oppmoda om at alle som kan, bør halde barna heime frå skulen i morgon, fredag. Meld frå i Transponder om dette gjeld ditt barn, slik at vi har oversikt.

På heimesida til kommunen finn du meir informasjon