Skulekatalog-ny ordning

Dei som ynskjer skulekatalog for dette skuleåret, må logge seg på Foto Norden sine nettsider for å bestille denne. 

Føresette har fått påloggingskode frå Foto Norden på sms og/eller e-post nokre dagar etter fotograferinga som var i mai/juni.

Katalogen er framleis gratis.

Mobbeombod

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet i Hordaland heiter Mari-Kristine Morberg. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnets rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, til dømes på telefon (404 01 557) eller e-post (mobbeombod@hfk.no). Du kan følgje ombodet på Snapchat (mobbeombod) eller Facebook (www.facebook.com/mobbeombodet).

 

Du kan lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg med på www.hordaland.no/mobbeombod.

Sotra United rekruttering

Sotra United sitt barnelag er eit tilrettelagt fotballag for jenter og gutar i alderen 6-15 år, som ikkje finn seg til rette på ordinære fotballag eller som har ei funksjonsnedsetting.

Her kan du lese meir om Sotra United sitt barnelag.

Foreldremøte

Foreldremøte:
1.- 4. kl: Onsdag 29. august.
5.- 6. kl: Tysdag 28. august.
7. kl: Tysdag 21. august kl. 17.30 (informasjonsmøte om leirskule).

7. klasse vil ha eit nytt foreldremøte i slutten av september.

Nøyaktige tidspunkt er enda ikkje sett for alle møta.