Meistringskurs

Dette er eit kurs for elevar på 5., 6. og 7.trinn, som blir haldt av to helsesjukepleiarar. På kurset lærer barn strategiar for å bli mindre engstelige og meistre fleire utfordringar i kvardagen.

Les meir om kurset her.

Valdagen 9. september

Skulen går som normalt på valdagen 9. september. Det er altså ikkje planleggingsdag denne  dagen.
Sidan det skal gjennomførast både kommune- og kyrkejval, vil trafikktilhøva på parkeringsplassen vere noko utfordrande. Vi ber alle om å vere varsam og bruke oppmerka parkering.

 

Foreldremøte

Foreldremøte 1- 4. trinn: Onsdag 4. september (sjå eiga innkalling).

Foreldremøte 5- 7. trinn: Onsdag 28. august kl. 18.00 i gymsalen.

Det vil først vere eit felles foreldremøte med informasjon frå administrasjonen. Deretter blir det foreldremøte med kontaktlærarane.

Det er ønskeleg at minst ein av dei føresette møter.

Kontaktlærarar skuleåret 2019/2020

Oversikt over kontaktlærarar skuleåret 2019/ 2020:
1. klasse- Solveig Skutle
2. klasse- Eva Kausland
3. klasse- Karen Storesund
4. klasse- Håvard Hestetun
5. klasse- Helene Torsvik
6. klasse- Birthe Algrøy Foldnes
7. klasse- Lena Mikalsen Rong