Sotra Brannvern på besøk

5.mai hadde 6.klasse besøk av Sotra Brannvern. Vi hadde ei teoriøkt først, der lærte vi mykje om brannforebygging. Etterpå hadde vi praksis på skuleplassen. Der fekk alle elevane slukke brann med skumapparat, og brannteppe. Til slutt hadde brannkonstabelen eit lite show for oss. Dette var både lærerikt og interessant for elevane.

Skulemjølk- skuleåret 2017- 2018

Skålevik skule er no registrert på  TINE SKOLELYST, slik at føresette då tingar og betaler skulemjølk direkte hjå TINE. Dette er gjeldande frå hausten 2017, men føresette kan allereie no registrere seg der.

Vi har vald å berre ha dei produkt som allereie har vore ein del av skulemjølk-ordninga her på skulen: Lettmjølk, ekstra lettmjølk og ekstra lettmjølk kakao (laktoseredusert).

www.skolelyst.no kan de lese meir om dette  og registrere dykk dersom de ynskjer det.

Førskuledag

Det er førskuledag onsdag 7. juni kl. 08.45 til 11.00. Invitasjoner vert sendt ut ca. 15. mai.

Kantine

Det blir oppstart av kantine torsdag i veke 12. Sjå info på vekeplan.

Nye SFO- vedtekter

NYE SFO-VEDTEKTER GJELDANDE FRÅ 1. AUGUST 2017

Merk at vi har fylgjande ordinære plassar:

  • Morgonplass – fram til skulestart
  • Heil plass
  • Ettermiddagsplass – etter skuletid fram til kl 15.30

Søknadsfrist er sett til 1. mai!

Dei som har delt plass pr i dag, vil få endring til ettermiddagsplass når dei nye vedtektene trer i kraft.

SFO-vedtekter gjeldande frå 1.august 2017