Temamøte

Det var eit vellukka temamøte på onsdag med kommunepsykolog Anja Rogde. Takk til alle som kom.

Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM:

Skuleval

Fredag 8. september hadde 5.- 7. klasse aktivitetsdag med temaet val. Elevane starta med ein presentasjon av ulike parti som dei har arbeida med gjennom veka, etterfulgt av ein valdebatt med debattleiar og representantar frå dei ulike partia. Deretter fekk elevane stemme.

Les meir…

Temamøte om psykisk helse

I regi av SU arrangeres det foreldremøte med tema psykisk helse. Onsdag 13. september kjem kommunepsykolog Anja Rogde til Skålevik skule for å snakke om barn og psykisk helse, angst og stressmeistring.

Vel møtt onsdag 13. september kl. 1830-2000 i gymsalen.

 

Bli med på Sykkel-VM arrangement søndag 24. september

Bli med på folkefesten når eit av verdas største idrettsarrangement rullar forbi! Søndag 24. september syklar Edwald Boasson-Hagen og Alexander Kristoff sammen med resten av verdas beste syklistar forbi Ågotnes! På kunstgrasbana ved sida av Tranevågen ungdomsskule skal det vere ei fansone med arrangement frå kl. 9 og utover dagen – sjå nettsida til Sykkel i Vest.

Skulane i område nord er invitert til å delta i fansona med innslag/underhaldning på scena og heiing langs løypa. For barneskulane gjeld dette elevar frå 5.-7. klasse. Med tanke på bemanning treng vi informasjon om kor mange elevar frå 5.-7. klasse som kan delta. Vi ber og om at de svarer dersom de ikkje kan delta. Tilbakemeldingsfrist er søndag 10. September! Alle føresette til elevar i 5.-7. klasse må gje tilbakemelding ved å bruke lenkja: Registrering

Det vil vere ulike aktivitetar i dei ulike fansonane i Fjell kommune. Her er programmet for Ågotnes fansone:
08:30 Oppmøte på friidrettsbanen på Ågotnes stadion. Sjå etter plakat med skulen sitt namn.
09:00 Salgsbodar opnar. Elevinnslag/underhaldning frå scena ved 5.-7. trinn skulane i område nord og Tranevågen ungdomsskule.
09:50 Vi går bort og heiar langs løypa.
10.05 Rittstart frå Rong – vert vist på storskjerm
10:30 Konsert i fansona med Anna og Vilde frå MGP junior
10:50 Felles VM song/dans i fansona med Absence Crew
11:10 Underhaldning i fansona med Apa frå vennebyen
11:50 Konsert i fansona med Hege Turøy
12:00 Oppmøte på friidrettsbanen på Ågotnes stadion. Elevar vert henta av føresette

Elevar frå 1.-4. klasse er sjølvsagt og velkommen i fansonen, men då i følgje med føresette!

NB! Arrangementet i fansonen er eit offentleg arrangement. Det gjeld difor andre reglar for bildetaking og filming enn i skuleregi.

KulMat

KulMat er eit matkurs for 5.–7. klasse. I løpet av 6 kurskveldar skal vi lage både lokal og internasjonal mat, lære grunnleggande arbeidsrutinar og ikkje minst oppleve ekte matglede. Les meir om dette her.

Møte for føresette hausten 2017

Her er ei oversikt over møtene for føresette hausten 2017.

  1. klasse: Torsdag 14.09 kl. 17.30
  2. klasse: Onsdag 30.08 kl. 18.00
  3. klasse: Torsdag 14.09 kl. 18.30
  4. klasse: Tysdag 12.09 kl. 18.00
  5. klasse: Tysdag 19.09 kl. 17.30
  6. klasse: Tysdag 19.09 kl. 18.00
  7. klasse: Tysdag 19.09 kl. 18.00

5- 7. klasse har ca. 30 minutt fellesinformasjon i gymsalen. Dette byrjar kl. 18.00. 6- 7. klasse har møte klassevis etter dette, medan 5. klasse møter i klasserommet før fellesinformasjonen.

Korleis støtte barn som slit med engstelse?

Foreldre/føresette og tilsette i barneskulane i Fjell er inviterte til å lære om hjelpsame strategiar for å støtte barna slik at dei blir mindre engstelege og meistrar fleire utfordringar i kvardagen.

De finn invitasjon og meir informasjon om kurset her.

Innføringskurs i dans og drama

Har du ein dansar eller ein skodespelar i magen? Eller kanskje begge delar? Likar du å leve deg inn i ulike univers og roller? Likar du å kle deg ut? Er du glad i å bevege deg til musikk? Då er dette noko for deg.

Skålevik skule: torsdag 30. november til torsdag 22. februar

De kan lese meir her.