SU

§11-1 Samarbeidsutval ved grunnskular

Ved kvar grunnskule skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vera rektor ved skulen. Elevrepresentanten skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

 

SU:

Arild M. Bolstad

Cecilie Antonsen

Skulens representantar:

Eva Kausland

Håvard Hestetun

Magny Christensen

 

Referat SU- møte 18.10.2016

Referat SU- møte 30.11.16

Referat SU- møte 25.01.17

Referat SU- møte 31.10.17

Referat SU- møte 05.12.17

Referat SU- møte 21.02.18

Referat SU- møte 03.04.18

Referat SU- møte 23.05.18