SU

.§11-1 Samarbeidsutval ved grunnskular

V.d kvar grunnskule skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vera rektor ved skulen. Elevrepresentanten skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Foreldrerepresentantar:

Anders Låstad
Kari Burke- Romarheim

Skulens representantar:

Eva Kausland
Håvard Hestetun
Jannicke Wilhelmsen
Bente Kleppe Lervik

Politisk:

Eli Berland

 

Referat SU- møte 18.10.16

Referat SU- møte 30.11.16

Referat SU- møte 25.01.17

Referat SU- møte 31.10.17

Referat SU- møte 05.12.17

Referat SU- møte 21.02.18

Referat SU- møte 03.04.18

Referat SU- møte 23.05.18

Referat SU 30.10.18

Referat SU-møte 12.12.18

Referat SU- møte 19.02.19