Søkje, endre eller seie opp SFO-plass

Skulefritidsordninga (SFO) er eit tilbod før og etter skuletid for elevar frå 1. til 4. klasse og for elevar med spesielle behov frå 5. til 7. klasse.
 
Søknadsfristen for hovudinntak er 1. mai, men du kan søkje om plass for barnet ditt året rundt.
 
Frist for oppseiing/endring av plass er ein månad. Oppseiing/endring gjeld frå 1. kvar månad.   
  
 
Søk, endra eller seia opp plass i SFO