Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar:

Elisabeth Handal

Trefftid:

Mandag kl. 08.30-12.20

Telefon:

55097791/

Nyttige lenkjer frå helsesøster:

Plan for helsesjukepleiar vår 2018
Plan for helsesjukepleiar haust 2017
Hodelus
Skulehelseteneste

Helsesjukepleiar sine faste oppgåver:

Skulestartundersøking ved 5 års alder
2. klasseundersøking med vaksine (alle får innkalling heim i posten)
6. klasse vaksinering
7. klasse vaksinering ( HPV jenter)
7. klasse høgde/vekt og samtale
Miljøretta inspeksjon
Pubertetsundervisning

 

Andre oppgåver som er aktuelle i skulehelsetenesten:

Samtalar og oppfølging med barn og føresette om f. eks overvekt, kosthold, eteforstyrring, søvnvanskar, sengevæting/dagvæting, vanskelege følelser, mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vald og atferdsvansker.

Syn-/ hørsel – undersøking på etterspørsel
Grupper saman med samarbeidspartnare
Anna undervisning om helsetema i klassane

Tverrfagleg samarbeid:

Skulehelsetenesten kan delta i ansvarsgrupper og andre tverrfaglige møter. Den kan og sørge for tilvising vidare til bl.a. fastlege, PP-tjenesten, ergoterapeut, fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten, NAV kommunale tjenester (sosialtjenesta), psykisk helsevern og barnevern. Vi kan og hjelpe med å kontakte familievernkontoret.